അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II/ പ്രിസൺ ഓഫീസർ/ ഗേറ്റ് കീപ്പർ/ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നുനോട്ടീസ്-CFLT കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രതിദിന പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ മേഖല D.I.G മാർ, വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്അവധിയില്‍ ആയിരിക്കുന്ന തടവുകാരെ ജയിലില്‍ പുന:പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു പ്രസിദ്ധികരണത്തിന് നോവല്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം - മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ - 65 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള തടവുകാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക അടിയന്തിരാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു. തടവുകാരുടെ കൂടിക്കാഴ് ഇനി ഓണ്‍ ലൈനിലും -User Manual

Prisons Headquarters is situated at Poojappura, Thiruvananthapuram, in the Central Prison, Thiruvananthapuram campus. The Head of the Department of Prisons is designated as Director General of Prisons and Correctional Services and being deputed from the Police Department. He is assisted by Inspector General of Prisons and Deputy Inspector General of Prisons in the Headquarters Office and Deputy Inspector General of Prisons South Zone, Central Zone and North Zone and other ministerial officers. The Deputy Inspector General of Prisons (Headquarters) is designated as the vigilance officer of the Department. Administrative Officer and Finance Officer are being posted on deputation basis in the Prisons Headquarters to advise the department in Administrative and Financial matters respectively.

The Programme Officer is the ministerial head dealing the fund utilization under modernization and other plan heads and the central assistance.

The Chief Welfare Officer is mainly dealing with all the programmes falling under Correctional Services with more emphasis on Welfare of prisoners.

A regional setup is established since 1981 under DIG of Prisons one each of the Southern, Central and Northern Regions respectively at Thiruvananthapuram, Thrissur and Kozhikode and they are immediate inspecting and controlling officer of the Sub Jails / Special Sub Jails / Borstal School / Women’s Prison / District Jails / Open Prisons / Central Prisons in the respective Regions.

 

 

cm

Sri. Pinarayi Vijayan

Hon'ble Chief Minister of Kerala

Sri Rishi Raj Singh IPS

Sri. Rishi Raj Singh IPS 

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________